Agencja Pracy
Pośrednictwo Pracy

PL EN DE

Regulacje Prawne

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie agencji zatrudnienia – pobierz (.pdf)
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.) – pobierz (.pdf)
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – pobierz (.doc)
  • Ustawa z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – pobierz (.pdf)