Agencja Pracy
Pośrednictwo Pracy

PL EN DE

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO PORTALU AGENCJI PRACY “SOCPOL – JOBS”
internetowy adres: www.socpol.pl; kontakt: biuro@socpol.pl

§1

 1. Regulamin Agencji jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest dla wszystkich użytkowników strony www.socpol.pl
 3. Usługobiorcą (zwanym również użytkownikiem), korzystającym z portalu internetowego, może być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 4. Korzystanie z niniejszego portalu, poprzez rejestrację i zalogowanie się, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Zbiór danych osób oraz wszelkie informacje przekazywane do Agencji, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Każda osoba ma prawo do poprawiania swoich danych.
 7. Każda osoba ma prawo zażądać zaniechania przetwarzania ich danych osobowych poprzez usunięcie z bazy danych i jest równoznaczne z rezygnacją z usług Agencji.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.) przez Agencję Pracy „SOCPOL” dla potrzeb rekrutacji.
 9. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim, podanych i znanych sobie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów portalu internetowego.
 10. Agencja zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub będzie działał na szkodę innych Usługobiorców lub podmiotów trzecich jak i będzie działał na niekorzyść Agencji.
 11. Agencja świadczy bezpłatnie swoje usługi na rzecz osób poszukujących pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (oraz późniejszymi zmianami).
 12. Regulacje prawne funkcjonowania Agencji, znajdują się na portalu : www.socpol.pl

§2

 1. Warunkiem nawiązania pełnej i skutecznej współpracy jest posiadanie indywidualnego adresu e-mail i dostęp do internetu.
 2. Użytkownik rejestrując się na portalu, tym samym akceptuje regulamin Agencji.
 3. Korzystając z właściwych linków portalu, przegląda oferty pracy, a w przypadku znalezienia interesującej pracy, składa aplikację.
  a) gdy już jest zarejestrowany i w bazie są jego pełne dane (CV, list motywacyjny), potwierdza tylko chęć skorzystania z oferty
  b) gdy nie jest zarejestrowany, a wyszukana oferta jest zgodna z jego oczekiwaniem, rejestruje się wypełniając formularz i załącza swoje CV (gdy jest to wymagane, list motywacyjny).
  c) gdy poszukując w ofertach na stronie : www.socpol.pl nie znalazł interesującej pracy i nie jest zarejestrowany a wyraża chęć skorzystania z usług
  Agencji, rejestruje się i wskazuje na formularzu swoje oczekiwania
 4. Agencja, każde zgłoszenie potwierdza zwrotnym mailem i bezzwłocznie podejmuje działania celem realizacji zgodnie z możliwościami.
 5. Pracodawcy, rejestrując się zgłaszają swoje potrzeby kadrowe, które to bezzwłocznie pojawią się na stronie ofert: www.socpol.pl
 6. Użytkownicy mają możliwość zmiany w formularzu i zmiany CV oraz listów motywacyjnych lub też całkowitego usunięcia swoich danych.

§3

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, przesyłając na adres: biuro@socpol.pl, a Agencja zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.
 2. Agencja dołoży wszelkich starań aby portal internetowy działał bez zakłóceń.
 3. Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia a także za utratę danych spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.