Agencja Pracy
Pośrednictwo Pracy

PL EN DE

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku, Rozporządzeniem (RODO), Agencja SOCPOL-JOBS, wprowadziła zmiany w Regulaminie (zakładka : Regulamin – na stronie  www.socpol.pl) oraz usunęła z bazy wszystkie dane osobowe , CV i załączniki otrzymane od aplikujących i wobec których, nie prowadzi się bieżących czynności rekrutacyjnych. Powyższe dane mogą być zachowane, po otrzymaniu od osób (użytkowników), zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji oraz udostępnienie ich potencjalnym pracodawcom.

Zapraszamy wszystkich poszukujących pracy , dla których nasze oferty są interesujące, do przesłania swoich aplikacji .

Prosimy również o umieszczenie na CV proponowanej klauzuli:

“Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych  i  wizerunkowych  (zdjęcie) zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997(Dz.U. nr 133 z 1997r.) o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).przez Agencję Pracy „SOCPOL- JOBS” oraz udostępnienie ich potencjalnym pracodawcom. Niniejsza aplikacja i podane dane osobowe (wizerunkowe) są dobrowolne i mogę skorzystać z prawa do poprawiania lub usunięcia moich danych osobowych oraz wizerunkowych na każdym etapie.”

Niniejszy komunikat publikujemy na naszej stronie od dnia 26.04.2018 roku i jest systematycznie wznawiany

Pełna informacja jest zawarta w Regulaminie Agencji Socpol Jobs na stronie :

https://socpol.pl/regulamin/


Aplikuj

( .doc,.docx,.pdf )